HÅLLBARHET

VÅRT ANSVAR & HÅLLBARHET 

Draumhestar är ett relativt nystartat företag, vi siktar på en stark och hållbar verksamhet. Vi har en nära dialog med våra leverantörer och arbetar på ett smart och effektivt sätt. Vi tycker även att det är viktigt att dra sitt strå till stacken när det handlar om att lösa de globala utmaningarna.

Exempel på saker vi arbetar för:

Vi vill upprätthålla en trivsam, säker, trygg och tillgänglig arbetsmiljö. Vår ambition är att vi ska vara en resurseffektiv verksamhet med en minimerad klimat- och miljöpåverkan. Vi ser jämställdhet, likabehandling och mångfald som en styrka.

Vi är bara i början på vår hållbarhetsresa, det finns alltid mer man kan göra, MEN vi är iallafall på god väg!!!